PHP Değişken Kullanımı

Değişkenler tüm yazılım dillerinde olduğu gibi PHP’ninde vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu kavrama tam olarak hakim olmadan ileri düzey konulara geçmemenizi tavsiye ederim. PHP değişkenler başlığına bakarak, bunun sadece PHP’ye özgü olduğunu düşünmeyin. Tüm yazılım dillerinde değişkenler vardır. Şimdi gelelim işin özüne…

Konu ile ilgili süslü bir giriş yazmak vardı ama en iyisi deneyerek öğrenmek deyip vazgeçtim. Nasılsa örnekleri uygularken konu iyice şekillenir.  PHP değişkenler, programızın işlemlerini gerçekleşstirmek için kullanacağımız saklama kaplarıdır diyebiliriz. Kabın içinde ne olduğunu ya biz söyleriz ya da programdan içine birşey koymasını isteyebiliriz. Her iki durumda da program kabın içinde ne olduğunu bilir ve bizim istediğimiz işlemi uygular. Kullanım alanları o kadar geniştir ki, günlük olarak ziyaret ettiğimiz sayfaların arkasında bir değişken ordusu faaliyet göstermektedir. Değişkenler içlerinde sakladıkları bilgilere (veri tiplerine göre)  bellek üzerinde yer kaplarlar.

PHP Değişken Tipleri

PHP’de diğer yazılım programları gibi siz ne derseniz onu yapar. İnsan beyni gibi bir zekaya sahip değildir. Sizin verdiğiniz mantık sınamalarını yapar ve işini tamamlar. PHP, Verdiğimiz değişkenlerin yazılımlarına bakarak, değişkenin türünü kendisi belirleyebilir. Örneğin;

$a=1; ifadesini gördüğünde bunun bir integer (Tamsayı) değişken olduğunu anlar.

$b=”Mehmet” ifadesini gördüğünde ise bunun bir string değişken olduğunu anlar. PHP için geçerli değişken tiplerini kısaca aşağıda özetledim.

Integer (Tamsayı) : 1345 gibi tam sayı değerlerini tutar.
String (Text Metin): Kırmızı gibi metin ifadelerini tutar.
Double(Virgüllü Sayılar):1,87 gibi ondalık ifadeleri tutar.
Array(Dizi):İçinde birbiri ile bağlantılı ifadelerin tutulduğu değişkendir. “Gunler” adında bir değişken, Pazartesi, Salı,Çarşamba vb. gibi haftanın tüm günlerini içine barındırabilir.
Boolean(Mantıksal) : True False olarak adlandırılan ifadeleri tutar.

PHP Değişken Tanımlama

PHP’de değişkenleri programımıza tanımlamak için başına “$” işareti ekleriz. Basit bir matematiksel işlemi değişkenler yardımıyla yapalım. Bunun için önce “C:\xampp\htdocs” klasörü altına “test” isimli yeni bir klasör oluşturalım. Programımızı yazmak için Text editörümüzü açalım ve aşağıdaki satırları yazıp oluşturduğumuz klasörün içine “a.php” olarak kaydedelim.

<?php
// çift bölü işaretinin olduğu satırlar program tarafından dikkate alınmayacaktır.
/*
Bu paragrafın üstündeki ve altındaki işaretler arasında yazılan satırlar yine dikkate
alınmayacaktır. “//” işareti sadece tek bir satır için geçerliyken, 2. yöntem arada kalan
tüm satırlar için geçerli olacaktır. Daha uzun açıklamalar için kullanılır.
*/
// değişkenler $ işareti ile tanımlanır ve sonlarına ; işareti eklenir.
$a=1; // a isminde değişken tanımladık ve değerini 1 olarak atadık.
$b=2; // b isminde değişken tanımladık ve değerini 2 olarak atadık.
$toplam=$a+$b; //a ve b değerlerinin toplamını toplam değişkenine atadık.
echo $toplam; // toplam değişkeninin ekrana yazılması için echo komutunu kullandık.
?>

Browser adres barına “http://localhost/test/a.php” yazıp, enter’a bastığımızda, ekranda bu iki sayının toplamı olan “3” değerini görmemiz gerekiyor. Görüldüğü gibi // , /* ve */ arasında kalan satırlar ekrana yazdırılmadı.

PHP Değişken Tanımlanırken Bunlara Dikkat Edin

  • Türkçe karakter kullanmayın
  • Değişken isimlerin içinde boşluk ve diğer özel karakterleri kullanmayın
  • Değişkenler Büyük/Küçük harfe duyarlıdır. Siz değişkeninizi $Degisken olarak tanımlamışsanız, programın ileryen satırlarında $degisken olarak kullanırsanız hata alırsınız.
  • Verdiğiniz değişkenlerin sizin için hatırlanabilir olmasına dikkat edin.
  • Değişken isimleri, sakladıkları verinin tipini belirlemezler. Örneğin; $ali=1; olabilir. İsminin ali olması değişkenin string bir ifade olması zorunluluğunu getirmez.

PHP değişkenlere örneklerle devam edelim, buradaki örnekler başlangıç seviyesindeki örneklerdir. Az önce oluşturduğuz a.php dosyasında <?php … ?> tagları arasındaki alanları silip, aşağıdaki örnek satırları ekleyip kayıt edelim ve http://localhost/test/a.php’yi Refresh ederek değişiklikleri izleyelim.

<?php
/*
PHP üzerinde herhangi bir HTML ifade göstermek istediğimizde
çift tırnak “” kullanırırz. PHP çift tırnak arasındaki ifadeleri
bize olduğu gibi gösterecektir. Bu örnekte bir değişkeni, diğer
bir değişkene atadık
*/
echo “degişkeni, değişkene atamak<br />”;//sondaki <br /> ifadesi bir satır atlamak için gerekli.
$degisken1 = “Mehmet”;
$degisken2 = $degisken1;
echo “degisken1=$degisken1<br />”;
echo “degisken2=$degisken2”;//ekranda her iki değişkenin değerininde “Mehmet” olduğunu görmemiz gerekiyor.
?>

PHP değişkenlerin yazılımlarına bakarak onları bellekte nasıl tutulacağına karar verir demiştik. Ancak öyle durumlar vardır ki, değişken türünü değiştirmemiz gerekir. PHP’ de birçok hazır fonksiyon mevcuttur. gettype() ve settype() bunlardan sadece iki tanesi.Yazılımları aşağıdaki gibidir.

  • gettype : gettype (degisken); degiskenin türünü gösterir.
  • settype: settype (degisken,yeni_tür); degiskenin türünü istenilen bir türle değiştirir.

Aşağıdaki örneğe bakacak olursak; 3 adet değişkenimiz var. Biz hiçbir yerde tanımlama yapmadan PHP bu değişkenlerin türlerini kendisi atadı. gettype fonksiyonu ile atanan bu türleri görebiliyoruz. Bölme işlemi yaptırdık ve bölme sonucu çıkan değerinde türünün PHP tarafından  otomatik olarak algılandığını görüyoruz.

<?php
//Degiskenin Türünü öğrenmek ve değiştirmek
$sayi1 =9;
$sayi2 =2;
$bolme=$sayi1/$sayi2;
echo “\$sayi1 değişkeninin türü “.gettype($sayi1).”‘dir<br />”;
echo “\$sayi2 değişkeninin türü “.gettype($sayi2).”‘dir<br />”;
echo “bolme isleminin sonucu “.$bolme.”‘dir ve \$bolme degiskeninin türü “.gettype($bolme).”‘dir”;
?>

Ekran Görüntüsü

PHP gettype fonksiyonu

Yukarıda yaptığımız bu örnekte, çıkan sonucun double değilde integer olmasını istiyorsak, değişkenin türünü settype fonksiyonu ile değiştiririz. Böylece; noktadan sonraki kısım atılmış olacaktır. Ancak; buna karar verirken dikkatli olun, hokus pokusla yok ettiğiniz o kısım bir daha geri gelmeyecek.

<?php
//Degiskenin Türünü öğrenmek ve değiştirmek
$sayi1 =9;
$sayi2 =2;
$bolme=$sayi1/$sayi2;
echo “\$sayi1 değişkeninin türü “.gettype($sayi1).”‘dir<br />”;
echo “\$sayi2 değişkeninin türü “.gettype($sayi2).”‘dir<br />”;
echo “bölme isleminin sonucu “.$bolme.”‘dir ve \$bolme degiskeninin türü “.gettype($bolme).”‘dir<br />”;
settype($bolme,integer);//bolme değişkeninin değerini integer olarak değiştirdik.
echo “\$bolme değişkeninin yeni integer değeri “.$bolme.”‘dür.”;
?>

Ekran Görüntüsü

PHP settype Fonksiyonu

PHP settype($değişken,verilecek tür)

Dikkatli gözlerden kaçmamıştır. Yukarıdaki örneklerde $’dan  önce \ kullandım. Bu işaret PHP’de kullanılan özel karakterlerin görevlerini iptal ediyor. echo $sayi1; yazdığımızda normalde $sayi1’indeğeri olan 9’u görmemiz gerekir. Eklediğimiz bu işaretle $sayi1 değişkenini isim olarak ekrana yazdırabildik.

Bir sonraki konuda PHP’de matematiksel işlemler başlığı altında değişkenlere ilişkin farklı bilgilerde bulabilirsiniz.

Benzer Konular

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.