PHP Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler adında anlaşılacağı gibi elde edilen verilerin mantıksal olarak sınanmasında kullanılan işlemcilerdir. Karşılaştırma operatörlerinin PHP programımız içindeki yol ayrımları olduğunu söylemiştim. Verilen değerlere göre akışı belirliyorduk. Mantıksal operatörlerde yolu belirlemizde bir ya da daha fazla etken varsa programın karar vermesinde yardımcı olacaklardır.

İyi, kötü hepimiz kararlar alırız. “Eğer o gelirse ben bu akşam gelmem”. Bu cümlede sadece bir kişiden bahsettik. PHP içinde de bunu kurgularken sadece “if” kalıbını kullanabiliriz. Ancak şartımızı, “Eğer o ve eşi gelirlerse ben gelmem” olarak değiştirdiğimizde, karşımıza kontrol edilmesi gereken iki durum çıkıyor. İşte PHP içinde bu tür sınamaları yaparken if döngüleri içinde mantıksal operatörlerden faydalanırız.

Bildiğiniz gibi matematiksel işlemler belirli bir sıraya göre çözülür. Sırasıyla; parantez içleri, üslü ifadeler, çarpma -bölme ve en son toplama-çıkarma işlemleri yapılır. Birazdan ve/veya operatörlerini incelerken her iki sınama içince 2 adet operatör göreceksiniz. Bir döngü içinde bunları kullanmak  istediğinizde PHP önce || ve && işlemlerini yapar sonra or ve and işlemlerini gerçekleştirir. Tek bir olay için ikisinide kullanabilirsiniz.

Mantıksal Operatörler Nelerdir ?

  • “||” – “or”  veya operatörü

Yukarıdaki bilgiler ışığında her iki ifadeyide kullanabiliriz. Verdiğimiz şartlardan hepsinin  ya da herhangi birinin geçerli olması durumunda sonuç “true” (doğru) olacaktır.  Hiçbiri doğru değilse “false”(yanlış) olacaktır.

doğru – doğru = doğru
yanlış – doğru = doğru
yanlış – yanlış = yanlış

Ekran Görüntüsü

verdiğiniz şartlardan hiçbiri doğru değil

———————————————————————————

  • &&” – “and” ve operatörü

Verdiğimiz şartların hepsinin doğru olması durumunda sonuç “true” (doğru), hepsinin ya da bir tanesinin yanlış olması durumunda sonuç “false”(yanlış) olacaktır.

doğru – doğru = doğru
yanlış – doğru = yanlış
yanlış – yanlış = yanlış

Ekran Görüntüsü

verdiğiniz şartların hepsi doğru

$a 5’ten küçük ve $b 2’den büyük

———————————————————————————

  • ! Değil Operatörü

Yukarda kullandığımız operatörlerden sonra “!” işaretini kullanırsak, sonucu tersine çevirmiş oluruz. Bir üstteki örnekte PHP kodu içindeki “and” ifadesini “and!” ifadesiyle değiştirin. Sonucun tam tersine döndüğünü göreceksiniz.

———————————————————————————

  • xor Şarta Bağlı Veya

Verdiğimiz şartlardan bir tanesinin doğru olması durumunda sonuç true(doğru) olacak. İyi de  aynı işlemi or operatörü ile de yapıyorduk. Tamam haklısınız. xor operatörünün en önemli farkı ise; verdiğimiz şartların hepsinin doğru olması durumunda sonuç false(yanlış) olacaktır. or operatörü kullanmış olsaydık. Hepsinin doğru olması durumunda da sonuç doğru(true) çıkmalıydı.

———————————————————————————

Mantıksal Operatörler tablosu

Umarım aşağıdaki tablo buraya kadar anlattıklarımın bir özeti olur. Bu tabloda verdiğimiz koşulun tüm mantıksal operatörler tarafından nasıl sonuçlandırıldığını görebiliriz.

$a değişkeninin 5’ten küçük, $b değişkeninin 7 ‘den büyük olması şartını inceleyelim.

PHP Mantıksal Operatorler

PHP Mantıksal Operatörler için tablo

Benzer Konular

$a

$b

Operatör

Açıklama

Sonuç

4

8

or

4<5 doğru – 8>7 doğru

doğru

4

6

or

4<5 doğru – 6<7 yanlış

doğru

6

5

or

6>5 yanlış – 5<7 yanlış

yanlış

4

8

and

4<5 doğru – 8>7 doğru

doğru

4

6

and

4<5 doğru – 6<7 yanlış

yanlış

6

5

and

6>5 yanlış – 5<7 yanlış

yanlış

4

8

or!

4<5 doğru – 8>7 doğru

yanlış

6

5

and!

6>5 yanlış – 5<7 yanlış

doğru

4

8

xor

4<5 doğru – 8>7 doğru

yanlış

4

6

xor

4<5 doğru – 6<7 yanlış

doğru

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.