PHP Matematiksel Fonksiyonlar

Bu yazımı PHP Matematiksel Fonksiyonlara ayırdım. Bir önceki yazımda basit matematik işlemleri ile ilgili örnekler vermiştim. Test ederek öğrenmek için; Form üzerindeki  textbox’ları kullanarak değişkenler  girmiş ve POST metoduyla PHP’ye göndermiştik. Bu şekilde basit işlemler yapmıştık. Fonksiyonlar konusunda biraz daha basit bir yöntem kullanmayı düşünüyorum. Değişkenlerle değil, doğrudan sayılar üzerinde konuyu inceleyeceğiz.

Text editorümüzle “fonksiyonlar.php” adında bir dosya oluşturalım ve “http://localhost/test” klasörü altına kaydedelim. O şimdilik bir kenarda dursun, biraz sonra lazım olacak.

Matematiksel Fonksiyonlar Giriş

Hazırlayacağımız PHP programlarında aşağıda örneklerini gördüğünüz Matematiksel Fonksiyonlara muhakkak ihtiyaç duyacaksınız. Herhangi bir sayının karekökünü hesaplarken( sqrt() ),  sayıları yuvarlarken ( round() ), üstlü ifadelerde ( pow() ), en küçük ( min() ),  veya en büyük ( max() ) değerleri alırken, kısacası karışık matematik işlemlerini basite indirgemek için matematiksel fonksiyonları kullanırız.

Hazılardığımız “fonksiyonlar.php” dosyasını açıp aşağıdaki örnekleri test etmeye başlayalım. PHP dosyasını değiştirdikten sonra kaydedelim ve “http://localhost/test/fonksiyonlar.php” sayfasından sonuçları görelim.

Matematiksel Fonksiyon Örnekleri

  • Üstel İfadeler pow()
Ekran Görüntüsü

3’ün 3. kuvveti=27
2’nin 6. kuvveti=64

———————————————————————————-

  • Yuvarlama round()
Ekran Görüntüsü

7.4 yuvarlama değeri=7
7.4 yuvarlama değeri=7
7.5 yuvarlama değeri=8
7.6 yuvarlama değeri=8
7.465 noktadan sonra 1 basamak yuvarlama değeri=7
7.465 noktadan sonra 2 basamak yuvarlama değeri=7.5
7.465 noktadan sonra 3 basamak yuvarlama değeri=7.47

———————————————————————————-

  • Aşağı Yuvarlama floor()
Ekran Görüntüsü

12.999 yuvarlama değeri = 12
-5.1 yuvarlama değeri = -6

———————————————————————————-

  • Yukarıya Yuvarlama ceil()
Ekran Görüntüsü

12.999 yuvarlama değeri = 13
-5.1 yuvarlama değeri = -5

———————————————————————————-

  • Rastgele Değer atama rand()
Ekran Görüntüsü

rastgele değer = 20773
rastgele değer 45 ile 75 arası = 45
rastgele değer -25 ile -15 arası = -23
Sayfayı her refresh ettiğinizde bu değerlerin değiştiğini göreceksiniz.

  • Karekök alma sqrt()
Ekran Görüntüsü

16’nın karekökü = 4
144’ün karekökü = 12

PHP Matematiksel Fonksiyonlarının Listesi

abs, acos, acosh, asin, asinh, atan2, atan, atanh, base_convert, bindec, cos, cosh, decbin, dechex, decoct, deg2rad, exp, expm1,fmod, getrandmax, hexdec, hypot, is_finite, is_infinite, is_nan, lcg_value, log10, log1p, log, max, min, mt_getrandmax, mt_rand, mt_srand, octdec, pi, pow, rad2deg, sin

Benzer Konular

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.